AES 2018 Sonuç Bildirgesi

4. ULUSLARARASI KATILIMLI ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
18-20 NİSAN 2018 – EDİRNE

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında ilgili üniversitelerin ve kuruluşların akademik katkılarıyla Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenmiştir. Sempozyumumuz ulusal ve uluslararası alanda akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve araştırmacılardan oluşan çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

2011 yılından bugüne kadar 2 senede bir düzenlenen sempozyumda Türkiye’nin enerji sektöründeki bilimsel çalışmaların ortaya koyulması, çeşitli enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelerin tanıtılması ve Türkiye’nin gelecekteki enerji görünümüne ve politikalarına katkıda bulunacak çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır.
   
Bu amaçla sempozyumda, akademisyenlerimiz ve meslektaşlarımız tarafından üretilen çalışmaların en geniş kesimlerce paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platform oluşturulmaya çalışılmıştır.

46 teknik oturumda; sempozyumun ana temalarının ayrıntılı olarak işlenebilmesi için Sayın Prof. Dr. Sadık KAKAÇ tarafından “Nükleer Güç Reaktörlerinin Bugünü ve Yarını – Ülkemizde Durum”, Sayın Prof. Dr. Yunus Ali ÇENGEL tarafından “Enerji Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler”, Gazdaş Trakya Bölge Direktörü Sayın Tamer AKASLAN tarafından “Enerji Verimliliği, Tasarrufu ve Yönetimi” ve Sayın Dr. Qurat-Ul-Ain JAVED tarafından “Fabrication of TMO (Transition Metal Oxides) Based Conspicuous Nanomaterials For Renewable Energy Devices” adlı çağrılı bildiriler başta olmak üzere, “Applied Hydrogen Technologies” adlı workshop, bilimsel kurul tarafından seçilen 232 sözlü bildiri ve 23 poster bildiri sunulmuştur.

Sempozyumda; "Enerji Sistemleri", "Enerji Verimliliği, Tasarrufu ve Yönetimi",  "Yeni ve Temiz Enerji Teknolojileri" konu başlıkları ağırlıklı olarak işlenmiştir. Ülkemiz enerji ihtiyacının ulusal kaynaklarımızdan karşılanması gerektiği, ulusal sürdürülebilir kalkınmanın enerji tasarrufu ve verimliliği ile mümkün olacağı 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu’nda vurgulanmıştır.

Sempozyuma destek veren Trakya Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere üniversiteler, akademisyenler ve özel sektör kuruluşlarından emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
 

AES2018
Düzenleme Kurulu
 
Bu içerik 23.05.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 707 kez okundu.